Projekt techniczny

Home  /  Projekt techniczny

To miejsce chcemy przeznaczyć dla wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się techniką lub dla tych, którzy wiążą z nią swoją przyszłość.

Co to jest projekt techniczny?

Projekt techniczny, inaczej nazywany jest projektem wykonawczym. Kończy on wszystkie prace projektowe, pisany jest na podstawie zaakceptowanego przez inwestora projektu wstępnego.

Projekt techniczny jest opracowywany dla poszczególnych zadań lub całego obiektu.

Jest to zbiór zaleceń wykonawczych, dotyczących zarówno prac, wykorzystywanych materiałów jak i narzędzi oraz półfabrykatów.

Projekt techniczny staje się również podstawą do sporządzenia szczegółowych kosztorysów wykonania prac, czy budowy.